Dịch vụ scan 3d Sài Gòn

Chuyên công nghệ 3D, Scan 3D, thiết kế ngược - tạo mẫu nhanh Scan 3D - thiết kế ngược, phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo, khuôn mẫu và sao chép mẫu cho các làng nghề. Phân tích, đo kiểm, kiểm tra chất lượng chi tiết - sản phẩm cơ khí sau khi gia công. Cung cấp máy Scan 3D và dịch vụ thuê máy scan 3D. Đào tạo thiết kế ngược - tạo mẫu nhanh và scan 3D Geomagic

Mô tả

 

Hình ảnh

Sản phẩm khác