Scan 3d vòi nước

Vòi nước được làm sạch, tiến hành scan, thiết kế ngược và xuất file solid phục vụ tách khuôn, gia công CNC.

Nhận mẫu:

Scan 3D: 

Thiết kế ngược:

 

Bài viết khác