Thiết kế ngược chi tiết cơ khí sau khi đã rà lắp ghép chuẩn

Scan 3d - sao chép mẫu, reverse lại chi tiết cơ khí chuẩn sau khi chi tiết được mài rà lại cho sao cho lắp ghép chuẩn nhất với cụm máy, bằng cách chi tiết được gia công lần một và được lắp vào cụm máy để kiểm tra sau đó tháo ra để làm nguội nhiều lần đến khi đạt yêu cầu.

Nhận mẫu:

Kết quả:

Bài viết khác